Monthly Billing – Frequently Asked Questions – Creole
 1. Eske’ tout Klian NMB Water resewa bill yo chak mwa?
  Wi, Chak residan NMB Water ap resewa bill dlo yo chak mwa.
 2. Eske map peye plis lajan si bill la chak mwa?
  No, Ou pap peye plis. Sel differans ou pap peye chak 3 mwa anko. Ou ap peye chak mwa
 3. Eske bill dlo a ap differan?
  No, bill dlo a ap rete mim gen, sel bagay ou-ap resewa chak mwa au lieu de 3 mwa.
 4. Koman pou-m fe’ se’re’ lajan ak conseve’ tan si chak mwa pou-m poste bill dlo?
  Wi, ou ka conseve’ tan si ou peye bill ou nan Website sa-a NMBwater.com epi ou ka si ywin pou yo pran lajan direck sou accout ou chak mwa.
 5. Eske mwen gen, mem kantite tan pou-m peye bill mwen avan li vin pase?
  Wi, w ap gen 20 jou pou peye anvan dat la vin pase.
 6. Eske bill la ap vini mi-m date chak mwa?
  Wi-wap resewa mansyel bill la chak 3rd nan mwa, epi pou peye-l chak 23rd nan mwa.
 7. Ki benefis ke genyen le’-ou resewa bill la chak mwa au lieu de chak 3 mwa
  Wi, gen anpil benefis le ou resewa bill la chak mwa. Le ou resewa bill la chak mwa, peman ap pi piti. Epi lap pi fasil pou we’ si tiyo dlo nan kay ou gen yon pwoblem koule.
 8. Poukisa mwen we’ yon ansyen balans sou accout mwe, sim wen peye bill mwen sou date 30th la?
  NMB Dlo gen pou pwosesis peman sou dat 25th oswa apre 25th. Se pou sa, si ou peye sou dat 25 or apre dat 25 nan mwa a, bill la pa pral montre nan manm.
 9. Eske mwen ka mande pou plis tann pou-m peye premye bil mwen?
  Wi, ou kapab mande pou plis tann pou premye bil ou. Ou genyen jouk Desanm 31st 2018, epi ou pap gen okenn penalite.

Show All Answers

1. I'm new to the area, how do I get water service?
2. How do I discontinue my water service?
3. What are my payment options?
4. Why was my water turned off?
5. My water was turned off because of a late payment, how do I get it turned on again?
6. What are the hours of Customer Service?
7. Who can I call with a question about my utility bill?
8. What is an estimated water bill?
9. Who do I call if I have a water leak?
10. Who do I call about a water main break, or fire hydrant leak?
11. Monthly Billing – Frequently Asked Questions – English
12. Facturación mensual – Preguntas frecuentes – Español
13. Monthly Billing – Frequently Asked Questions – Creole
14. Chlorine Disinfection FAQs